Stockholm skyline
 

Vindkraftverk: Inspektion och reparation

 

Det är viktigt att hålla vinkraftverket och i synnerhet rotorbladen i gott skick annars kan det uppkomma dyra skador och långa driftstopp. Rotorblad som inte är aerodynamiskt effektiva och balanserade resulterar i förlust av intäkter. Därför är det viktigt att göra en inspektion samt underhåll för att hålla vindkraftverket i drift med så få stopp som möjligt. Om regelbundna inskpektioner av blad ej sker kan detta resultera i skador i växellådan samt hydralsystemet. Om hydralsystement läcker kan bladen fyllas med olja och måste därför ersättas helt och hållet med nya.

 • Besiktning: Vår repteknik tillåter oss att nå alla rotorblad på plats. Vi kan inskpektera både fram- och baksida (trycksida och sugsida) på alla rotorbladen med OFP-metoder (Oförstörande Provning). Vi kan testa att åskledarsystemet fungerar på plats. Vi kan ta fram en detaljerad rapport av eventuella skador samt hur att åtgärda skadorna.
  Rekommenderade besiktningar:
  Inkspektion av rotorblad för eventuella transportskador innan bladen monteras
  Inspektion av rotorblad för eventuella monteringsskador
  Inspektion av rotorblad innan att garantin går ut. (Before end of warranty inspection)
  Inspektion av rotorblad efter att garantin gått ut (garantin besiktningar). (End of warranty inspection)

 • Reparation av eventuella skador: Våra reptekniker är certifierade för att kunna åtgärda "top coat" skador, "gel coat" skador, laminatskador, samt strukturella skador på framkant och bakkant av rotorbladen.

 • Underhåll: Vi kan rengöra rotorbladen av lav, alger, olja och smuts, kontroll av dräneringshål.

Högre Höjder AB samarbetar med:

Bladecare   Smartblade  Gold Wind

   

Reptekniker på vindkraftverk.
 
Vittring av rotorblad framkant
Skada på bladspets
Rotorbladspets skadad av blixtnedslag
Rotorbladspets efter reparation
Avsaknad av Vortex generatorer
Nymonterade Vortex generatorer