Stockholm skyline
 

Hängrännor och stuprör

 

Det är viktigt att hålla stuprör och hängrännor i gott skick annars kan fuktighet skada övriga delar av er fastighet. Det rekommenderas att rengöra hängrännor och stuprör från löv och annan smuts minst en gång per år (runt hösten). Fuktskador på fasaden är mer kostsamma än att hålla takavvattningssystemet i gott skick.

  • Underhåll: Vår repteknik tillåter oss att nå där alla stuprör eller hängrännor sitter. Vi tar bort alla löv och all smuts. Om vi hittar mindre problem kan vi åtgärda detta på plats.
  • Byte av stuprör eller hängrännor: Vi kan avmontera skadade eller rostiga stuprör och hängrännor, och montera nya. Vi använder plåtmaterial av högsta kvalitet som ICOPAL, CWLundberg, etc.
  • Besiktning: Vi kan systematiskt dokumentera vilket skick stuprören och hängrännorna är, och lämna en rapport med foto till er med lämpliga rekommendationer.