warning

Med vintern följer snö och istappar!

Härligt med frusna sjöar och vita backar och spår. Men inte lika trevligt på tak och för stuprör och hängrännor! Högre Höjder Ropeaccess AB rensar tak från snö och istappar, professionellt, snabbt och kostnadseffektivt. Kontakta oss gärna när taken är täckta och måste bli is- och snöfria på en gång!
Eller ännu hellre, kontakta oss redan nu så kan vi inspektera faciliteterna i förväg och tillsammans sätta upp ett fördelaktigt och långsiktigt kontrakt för snö- och isunderhåll i lugn och ro, innan vintern slår till ordentligt. Kontraktskrivning är givetvis kostnadsfritt.

istappar   is   snöskottning

Vi utför också andra tak- och fasadarbeten, som till exempel rengöring av tak, målning av tak, renovering av puts, reparationer av t.ex hängrännor och annan plåt. Vi använder oss av rope access/avancerad repteknik. Fördelen med detta är – utöver säkerheten – att varken skylift eller byggnadsställningar behövs. På så vis går arbetet fort och blir billigare, och vi lämnar ingen påverkan på mark eller byggnad. Det innebär också att vi kan vara på plats snabbt och enkelt. Idealiskt inte minst för byggnader i innerstan!

Ring oss! 073-707 30 19


warning